AIDA jest międzynarodowym związkiem prawników ubezpieczeniowych, który powstał w celu  promocji i rozwoju międzynarodowego oraz krajowego prawa ubezpieczeń.

Celem AIDA jest przedstawianie branży ubezpieczeniowej propozycji możliwych do przyjęcia zarówno na poziomie krajowym, jak i międzynarodowym, prowadzących do harmonizacji prawa ubezpieczeniowego lub harmonizacji metod rozwiązywania sporów ubezpieczeniowych.

AIDA współpracuje z instytucjami naukowymi, zajmującymi się zagadnieniami prawa ubezpieczeniowego na szczeblu krajowym i międzynarodowym. 

Oficjalnymi językami AIDA są: angielski, francuski, hiszpański i włoski. Większość spotkań AIDA i jej Grup Roboczych jest  tłumaczona, w celu umożliwienia uczestnictwa słuchaczom z jak największej liczby państw.

W Polsce AIDA działa przez polski Oddział, który jest afiliowany przy Akademii Leona Koźmińskiego.

Zapraszamy do zapoznania się z pozostałymi stronami polskiego Oddziału AIDA.

Komitet Strategiczny 

Sekretariat Wykonawczy 

Rada Naukowa